جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
معرفی برگزیدگان اولین رویداد ملی اکسیر هنر
چهار شنبه 22 دی 1400

برگزیدگان اولین رویداد ملی اکسیر هنر به میزبانی دانشگاه هنر پس از داوری این رویداد معرفی شدند.
به گزارش نمایندگی ایسنا در دانشگاه هنر، ظهر روز سه شنبه ۲۱ دی ماه جلسه ارائه گروه های استارتاپی حوزه هنر با حضور
ادامه خبر را در سایت مربوط دنبال کنید.....