جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
شاهکاری که مورد بی مهری قرار گرفت
شنبه 9 مهر 1401

طبیعی است که هر اقدام نوگرایانه ‌ای در ابتدا با مخالفت‌های زیادی مواجه می‌شود؛ این موضوعی بود که برای کلود مونه ـ پیشگام مکتب امپرسیونیسم ـ هم اتفاق افتاد.

به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، کلود مونه ـ نقاش فرانسوی ـ در سال۱۸۴۰ متولد شده و در سال۱۹۲۶ از دنیا رفت. در میان این سال‌ها مونه ستاره ‌ای بود که در آسمان نقاشی
ادامه خبر را در سایت مربوط دنبال کنید....