جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
دکتر علیرضا مستغنی: شهر تهران با مجموعه ای از تغییرات و تحولات عجین شده است
چهار شنبه 18 مهر 1397

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر گفت: تاثیرات آموزشی مدرسه باوهاس برای دانشگاه هنر حائز اهمیت است.
دکتر علیریضا مستغنی رئیس دانشکده معماری دانشگاه هنر در سمینار بین المللی باوهاوس ضمن خیرمقدم به مهمانان این سمینار بیان داشت: شهر تهران با مجموعه ای از تغییرات و تحولات عجین شده، معمولا ما معمارها این خصلت ذاتی را کمتر مورد توجه قرار می دهیم ما به واقعیت وجودی و ذاتی آن توجه نکردیم.مکتب باوهاس هم با این ویژگی عجین شده است.
رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر در ادامه اظهار داشت: خیلی ها ریشه های باوهاس را به دهه ها قبل از آن ارجاع می دهند هیچ پدیده ای فی البداهه اتفاق نمی افتد. اما این مکتب به ضرورت این زمان خاص خیزش و با نگاهی به آینده شکل گرفته است و درون خودش جنبه های مختلفی که ارزش تحقیق و بررسی دارند را دارد.
او با اشاره به اینکه سال آینده سال باوهاس نام گذاری شده، بیان داشت: این نشست می تواند باعث این پرسش مهم گردد که مکتب باوهاس چه تاثیراتی در شهر تهران داشته است.فردا بازدیدی خواهیم داشت از برخی بناهایی که من به هیچ عنوان نمی توانم بگویم تحت تاثیر این مکتب بوده اند، بنابراین فردا به دنبال پاسخ این پرسش نباشید.ما فردا می رویم تا اینکه پرسشی در ذهن ما شکل بگیرد این پرسش خود بسیار مهم و ارزشمند است. 

دکتر مستغنی در ادامه با بیان ضرورت این سمینار در دانشگاه هنر گفت: تاثیر مدرسه باوهاس به عنوان یک مجموعه آموزشی در دانشگاه هنر حائز اهمیت است.برای دانشگاه هنر این مسئله اهمیت دارد که تاثیرات این آموزش را بررسی کند البته ما هم اکنون نیز تاثیرات این آموزش را می توانیم ببینیم.

او ادامه داد: دانشگاه هنر در قلب شهر تاریخی تهران که همواره در حال تغییر است سعی می کند حضور پیدا کند.ما سعی می کنیم که در این دانشگاه که رشته های مختلفی را هم در خود جای داده، این مکتب را واکاوی و بررسی کنیم.من به عنوان نماینده دانشگاه هنر آمادگی این دانشگاه را برای بررسی این موضوع اعلام می کنم. این مسئله ای جدی و ادامه دار خواهد بود.

انتهای پیام