جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
مستند "ماسک خنثی" به زودی ساخته می شود
سه شنبه 21 اسفند 1397

ماسک خنثی عنوان مستندی است که به موضوع تتاتر درمانی کودکان اوتیسمی می پردازد، که توسط یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد سینما و تتاتر دانشگاه هنر به زودی ساخته می شود.
علی فیضی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر درباره ساخت مستند ماسک خنثی به خبرنگار ایسنای دانشگاه هنر گفت: فیلم مستند "ماسک خنثی" با استفاده از روش تئاتردرمانی برای درمان کودکان اوتیستیک، به زودی ساخته می شود ، این فیلم برای خانواده هایی که کودک اوتیستیک دارند و هر روز خود را با چالش هایی سخت و تلخ میگدرانند، نوع جذابی از درمان رو معرفی میکند. ضمن اینکه بقیه جامعه رو نیز با زوایای پنهان این بیماری و کودکان مبتلا و خانواده های آنها آشنا می کند.
وی در ادامه افزود: برای تامین سرمایه فیلمم از روش کراودفاندینگ استفاده می کنم ،اگر کمپین فیلم به همه شهروندان معرفی شود. اگر کسی ساخته شدن این فیلم رو به نفع جامعه بداندو از تاثیر مثبت آن بر طیف اوتیسم آگاهی داشته باشد میتواند در حد وسع خودش از پروژه حمایت کند.

گفتنی است: علاقمندان برای حمایت، می توانند به سایت حامیجو با آدرس http://hamijoo.com/0F3UG مراجعه نمایید.
انتهای پیام