جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
معرفی طرح برگزیده دانشگاهی سال 97
شنبه 25 اسفند 1397

محمد رضا آزاده فر عضو هیات علمی دانشگاه هنر مقام برگزیده طرح دانشگاهی سال 97 را از آن خود کرد.
به گزارش ایسنای دانشگاه هنر، طرح گردشگری در موسیقی : شناسایی راه های توسعه پایدار، که مجری آن محمد رضا آزاده فرمعاون پژوهشی و فناوری دانشگاه هنر است به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی سال 97 معرفی شد.
وزارت علوم و تحقیقات فناوری این طرح را از میان طرح های بررسی شده که در جهت ارتباط با صنعت و دانشگاه و فعال ساختن ظرفیت های بالقوه در جهت عرضه فناوری و تبدیل علم به عمل ،ارایه شده بود پس از بررسی به عنوان طرح برگزیده معرفی کرد.
انتهای پیام