جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
دانشگاه هنر تهران فراخوان جمع آوری اقلام مورد نیاز سیل زدگان داد
دوشنبه 19 فروردین 1398

دانشگاه هنر تهران به منظور کمک و همدردی با هموطنان سیل زده فراخوان جمع آوری اقلام داد.
به گزارش ایسنای دانشگاه هنر، بسیج دانشجویی و دانشجویان دانشگاه هنر تهران به منظور جمع آوری اقلام مور د نیاز هموطنان سیل زدگان اعلام فراخوان داد.
در این فراخوان آمده است :
اقلام مورد نیاز ؛
انواع کنسرو تن ماهی ، آب معدنی، پتو، چادر مسافرتی و لوازم بهداشتی
گفتنی است: جمع آوری اقلام مورد نیاز هموطنان سیل زده در دانشگاه هنر از امروز دوشنبه 19 فروردین به مدت سه روز در ساختمان مرکزی دانشکده هنرهلی کاربردی انجام می شود.
   انتهای پیام