جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
برگزاری نشست تخصصی به مناسبت روز میراث فرهنگی
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

انجمن علمی صنایع دستی دانشگاه هنر به مناسبت روز میراث فرهنگیاقدام به برگزاری نشست تخصصی با حضور هیاس حسینی و امیر نصیری دو تن از مدرسان دانشگاه کرد.
به گزارش ایسنای دانشگاه هنر ، انجمن علمی صنایع دستی دانشگاه هنر به مناسبت روز میراث فرهنگی نشست تخصصی را با سخنرانی هیاس حسینی با محوریت "مفهوم جنبش در صنایع دستی" و امیر نصیری با محوریت" ماده و روش: خوانش معاصر از صنایع دستی" در سالن فارابی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر شب گدشته یکشنبه 29 اردیبهشت ساعت 18 تا 22 با حضور دانشجویان صنایع دستی دانشگاه هنربرگزار کرد.
همچنین در پایان این نشست تخصصی ،حضار میهمان انجمن علمی صنایع دستی دانشگاه هنر، در ضیافت افطاری بودند.
انتهای پیام