جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
تقدیر از عوامل اجرایی پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی«فردا»
یکشنبه 10 آذر 1398

 دوشنبه 27 آبان با حضور حمیدرضا طیبی؛ رئیس جهاد دانشگاهی هنر، از اعضای شورای سیاستگذاری، اعضای هیئت داوران، اعضای ستاد اجرایی و دبیرخانه پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی«فردا» تقدیر به عمل آمد.

گالری تصاویر