جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی فراخوان داد
یکشنبه 6 بهمن 1398

دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی تتائتر عروسکی دانشگاه هنر فراخوان جذب نیرو داد.
به گزارش ایسنای دانشگاه هنر، در متن این فراخوان آمده است:
دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی تتائتر عروسکی دانشجویان دانشگاه هنر، برای تکمیل تیم اجرایی خود در زمینه های مختلف، از جمله؛ گرافیست، عکاسی، فیلمبرداری، ویراستاری، و همچنین در بخش اجرایی این جشنواره نیز نیرو می پذیرد.
گفتنی است: شرکت دانشجویان از هر مرکز دانشگاهی برای همکاری با چهاردهمین جشنواره بین المللی تتائتر عروسکی دانشگاه هنر در رشته های یاد شده آزاد است.
انتهای پیام