مطالعات هنری و فرهنگی
فلسفه هنر یکی از رشته های هنری فلسفی است که مدتی است در دانشگاه های کشور تدریس می شود. در فلسفه هنر به چیستی هنر و مفهوم زیبایی می پردازند. رشته فلسفه هنر می تواند هم برای علاقه مندان به فلسفه و هم هنرمندان جذاب باشد. دکتر فرهنگ عاطفی یکی از اساتید فلسفه هنر معتقد است که فلسفه هنر می تواند برای هنرمندان "نگاه" و "دیدگاه" به وجود آورد و از طرف دیگر مباحث تئوریک می تواند به عمق نگاه علاقه مندان بیافزاید. این استاد فلسفه هنر دانشگاه آزاد انتقادهایی به نحوه تدریس فلسفه هنر اسلامی دارد و می گوید: می توانیم بحث زیبایی را در آراء ملاصدرا و هگل و ایده آلیست های آلمانی با هم مقایسه کنیم. چیزی که لازم داریم همین بحث ها و تلفیق هاست که باید در بستر دانشگاهی انجام شود که متاسفانه نمی شود. من نمی دانم چرا واحد های مربوط به فلسفه اسلامی و ایرانی اینقدر ضعیف اداره می شود. هم دانشجویان از این مباحث گریزان هستند و هم اساتید رغبتی نشان نمی دهند و هم اینکه منابعی به روز در این زمینه نداریم . مجبوریم یک متن قدیمی را مرور کنیم و دانشجو هم احساس می کند که فلسفه غربی به روزتر است. او اعتقاد دارد که فلسفه هنر با وجود اینکه تعریفی دقیق و مدغن از هنر و زیبایی ارائه نمی دهد اما حوزه ای پویا و باز است و همچنان در این حوزه تولید تفکر و اندیشه وجود دارد. فلسفه هنر بافتی مانند زبان دارد و در طول زمان تکمیل و بازآفرینی می شود.
چهار شنبه 14 شهریور 1397