اشکان زهرایی: در "اتاق برق" آثاری را نمایش دادیم که لازم نیست در گالری نمایش داده شوند / هنر تجربی به گالری احتیاج ندارد
مدیر هنری "اتاق برق" گفت: در جوامع توسعه یافته راه‌های مختلفی برای ارائه‌ آثار و پروژه‌های هنری وجود دارد.