کتاب "معماری در دارالخلافه ناصری" بررسی می‌شود
کتاب "معماری در دارالخلافه ناصری" با حضور نویسنده اثر دکتر وحید قبادیان رونمایی و بررسی می‌شود.