"مکبث" و "بی تابستان" امیررضا کوهستانی در آلمان
امیررضا کوهستانی برای کارگردانی نمایش "مکبث" و اجرای "بی تابستان" به کشور آلمان می‌رود.