جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
جشن امضای کتاب "زندگی در پیش‌رو" در نشر ثالث
جشن امضای کتاب "زندگی در پیش‌رو" با ترجمه لیلی گلستان شامگاه پنجشنبه 19 مهرماه در نشر ثالث پرگزار شد.