جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
افتتاح نمایشگاه خوشنویسی در فرهنگسرای بهمن
نمایشگاه آثار خوشنویسی شعبه تهران بزرگ در نگارخانه فرهنگسرای بهمن آغاز بکار کرد.