افتتاح نمایشگاه خوشنویسی در فرهنگسرای بهمن
نمایشگاه آثار خوشنویسی شعبه تهران بزرگ در نگارخانه فرهنگسرای بهمن آغاز بکار کرد.