جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
ماهورا
به عقیده منتقدان «ماهورا» به رغم ضعف‌هایی که در کارگردانی دارد در دقایقی قصه عشق و ایثار را به زیبایی به تصویر می‌کشد.