بلیت پردیس سینمایی کورش شنبه‌ها نیم‌بها شد
پردیس سینمایی کورش برای رفاه اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سینما رفتن بلیت شنبه‌ها را نیز نیم‌بها اعلام کرد.