۷ فیلم به «زبان اشاره» دوبله شد
مدیر اجرایی طرح «سینما اشاره» گفت: ۷ اثر سینمایی برای جامعه ناشنوایان دوبله و تاکنون اکران شده است.