جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
مریم فامیل سماک جلالی: نباید دور سوزن‌دوزی‌های سیستان و بلوچستان دیوار کشید
مدرس هنر سوزن‌دوزی می‌گوید صبوری بانوان خطه سیستان و بلوچستان در تار، پود و نحوه نقش‌آذین کردن پارچه‌ها و لباس‌ها موج می‌زند.