جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
برگزاری کارگاه تخصصی فیلمبرداری شانزده میلیمتری
کارگاه تخصصی فیلمبرداری شانزده میلی‌متری امیرحسین خوشبین با همکاری لابراتوار صدا و سیما برگزار می‌شود