جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
اشتغال پایدار منجر به ریشه کنی اعتیاد در ایلام می شود
ایلام - ایرنا - استاندار ایلام گفت: فراهم کردن بسترهای اشتغال پایدار، حمایت از بهبود یافتگان و صیانت از خانواده های آسیب دیده منجر به ریشه کنی اعتیاد در این استان می‌ شود.