جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
شیوع کرونا قرنطینه در پایتخت هند را تمدید کرد
تهران- ایرنا- وزیر ارشد دهلی نو یکشنبه شب اعلام کرد که قرنطینه در دهلی نو پایتخت بمدت یک هفته دیگر تمدید شده است.