جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
رویکرد جدید سازمان تبلیغات ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و دینی در کشور است
سنندج- ایرنا- معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور رویکرد جدید این سازمان را ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و دینی در نقاط مختلف کشور اعلام کرد.